STYRELSEN

Allt du behöver veta om din fastighet

Ett gemensamt ansvar

Vi boende tillsammans ansvarar för och äger fastigheterna och området omkring.
Det finns en styrelse som består av medlemmar från föreningen som på sin fritid utför styrelsearbetet. Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsstämman, och normalt träffas styrelsen en gång per månad för att hantera löpande frågor. Föreningen använder ett antal förvaltare för hjälp med fastigheten och ekonomin.

Felanmälan

Behöver du göra en felanmälan så kontakta styrelsen via info@brfskalen.se. Vid akuta ärenden finns kontaktinformation till styrelsen på anslagstavlorna i fastigheten.

Så fungerar styrelsearbetet

Styrelsens ansvarar för den praktiska skötseln av föreningens hus och föreningens administrativa förvaltning. Styrelsen handhar bland annat: Bokföring och årsredovisning
Lån
Fakturabetalningar
Avgiftsavisering
Medlems- och lägenhetsförteckningar
Styrelsen fattar beslut om till exempel månadsavgifter, andrahandsuthyrningar, lokalhyror och förbättringar i fastigheterna.

Styrelsens skyldigheter inkluderar

Protokoll från styrelsemöten måste föras, numreras och arkiveras för alltid
Vårdplikt – styrelsen ansvarar för att huset sköts
Styrelsen har lojalitetsplikt mot föreningen som helhet
Tystnadsplikt – styrelsen får inte sprida information som kan vålla föreningen ekonomisk skada
Likhetsprincipen – alla medlemmar ska behandlas lika
Jäv – styrelsen får ej fatta beslut som rör avtal mellan styrelsemedlemmarna själva och föreningen
Solidariskt ansvar – alla i styrelsen bär gemensamt ansvar för t.ex. ekonomin

Styrelsens sammansättning

Victor Neck

Ordförande

Linn Stenius

Kassör

Diana Kaur

Ledamot

Simon Olofsson

Vice ordförande

Oscar Eiderbrant

Ledamot

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

För att en bostadsrättsförening ska fungera och må bra är det viktigt med engagerande medlemmar. Styrelsearbete kan kräva en del tid, men är också en chans att lära känna husen där man bor och, inte minst, de människor som man bor där tillsammans med. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet är du självklart varmt välkommen att kontakta någon av styrelsemedlemmarna för mer information. Kontaktuppgifter till både valberedning och styrelse finns uppsatt på anslagstavlan i porten.

Postadress

Norra Stationsgatan 119 BV
113 64 Stockholm

Organisationsnummer

716419-9866

Fakturaadress

Brf.Skålen 16-17 2887
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall