Bo & Leva

En plats att trivas på

Bostadsrättsföreningen Skålen 16-17 bildades 2011, och husen byggdes 1913. I bostadsrättsföreningen 41 lägenheter med bostadsrätt, en hyresrätt samt tre affärslokaler med två hyresgäster. Föreningen omfattar 2 fastigheter, Norra Stationsgatan 117 och 119.

En bostadsrättsförening är en kooperativ bostadsform vilket innebär att vi tillsammans äger våra fastigheter. Vi bestämmer tillsammans över vår gemensamma miljö och alla andra frågor som rör föreningen.

TRIVSEL

Vår ambition är att skapa en plats där alla mår bra och trivs. Vi vill att det ska vara enkelt och tryggt att leva nära varandra. Nedan hittar du några grundläggande trivselregler som vi alla följer för att ta hänsyn till varandra.

Störningar

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud eller otrevligt bemötande. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Gården

Vår gröna gård uppskattas av boende. Ta hand om egna tillhörigheter så att framkomligheten inte hindras och för upprätthållande av ett välskött intryck.

Städa upp efter dig och dina gäster. Gör rent efter grillning. Ställ tillbaka utemöbler som placerats om.

Rökförbud

Vår målsättning är att i den mån det är möjligt ha en rökfri fastighet. Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen och vid entréer. Utanför vissa trapphusentréer har vi friskluftsintag där rökning orsakar lukt i lägenheter.

Cyklar

Cyklar skall förvaras på anvisade platser och får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen.

Avfallshantering

I fastigheten Norra Stationsgatan 117 finns soprum med hushållsavfall. Återvinning sker vid återvinningscentralen vid korsningen Norra Stationsgatan och Karlbergsvägen.

Tvättstugan

Föreningen har 1 tvättstuga i fastigheten. För allas trevnad ska golvytor och maskiner lämnas väl rengjorda. Rengör tvättmedelsfack och filter till torktumlare.

BRA ATT VETA

Här hittar du de frågor vi vanligtvis får i styrelsen